Sifóra Kemfai Elföll – Desviación Atípica

Music video of the single “Desviación Atípica” from Sifóra Kemfai Elföll (2016).

Directed by Carlos Gómez Melero.